Välkommen till
Karlstads Nya Fotoklubb

Under 2021 har Karlstads Nya Fotoklubb nedanstående styrelse:

- Ordförande/Studioansvarig: Björn Lindberg                     Mobil: 070-2005301

- Kassör: Egil Östli

- Sekreterare: Alena Landelius

- V ordförande: Bo Lång

- Ledamot/mörkrumsansvarig: Staffan Einarsson

- Ledamot/IT & Web-ansvarig: Carl Green

- Suppleant: Arne Jansson